От всички десет държави, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., Полша е най-големият пазар

07.07.2010 22:20

От всички десет държави, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., Полша е най-големият пазар, със своите 37 млн. души население. Затова тя се оказа предпочитана дестинаци за много мултинационални застрахователи, както глобални, така и регионални. За разлика от други държави от Централна и Източна Европа обаче, Полша отчиташе доста вял ръст на премийните приходи, особено що се отнася до общото застраховане. Наистина, силната конкуренция натисна цените надолу и това неизбежно се отрази на приходите. Според експерти обаче, основна причина за по-ниския от очакваното резултат бе простия факт, че значителна част от поляците така и не показаха особен апетит за застрахователни продукти. Затова и рационализацията на пазара, изразяваща се във вълна от сливания и придобивания започна преди други държави от Централна и Източна Европа.