PZU

07.07.2010 22:22

Сега, успехът при първичното публично предлагане на акциите на PZU сложи край на продължилата цяло десетилетие сага по приватизацията на компанията. Днес тя може да се похвали с доста собственици – сред които 250 хиляди индивидуални инвеститори. Бъдещите ходове на гиганта обаче остават да зависят най-вече от полското правителство, което държи 45.18% от капитала. След постигнатото споразумение, холандците от Eureko се отказаха от борбата за контролен пакет и се задоволиха с малко по-малко от 13% дял. Може да се каже без преувеличение, че бъдещите решения на управителния борд на PZU ше определят и някои тенденции на полския застрахователен пазар. Според местни експерти, ако гигантът засили конкурентия натиск, е възможно преустройството на сектора да продължи, като някои международни играчи потърсят по-благоприятни полета за развитие, макар и на по-малки пазари.

Гражданска отговорност цени