Blog

PZU

07.07.2010 22:22

Сега, успехът при първичното публично предлагане на акциите на PZU сложи край на продължилата цяло десетилетие сага по приватизацията на компанията. Днес тя може да се похвали с доста собственици – сред които 250 хиляди индивидуални инвеститори. Бъдещите ходове на гиганта обаче остават да зависят най-вече от полското правителство, което държи 45.18% от капитала. След постигнатото споразумение, холандците от Eureko се отказаха от борбата за контролен пакет и се задоволиха с малко по-малко от 13% дял. Може да се каже без преувеличение, че бъдещите решения на управителния борд на PZU ше определят и някои тенденции на полския застрахователен пазар. Според местни експерти, ако гигантът засили конкурентия натиск, е възможно преустройството на сектора да продължи, като някои международни играчи потърсят по-благоприятни полета за развитие, макар и на по-малки пазари.

Гражданска отговорност цени

 

От всички десет държави, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., Полша е най-големият пазар

07.07.2010 22:20

От всички десет държави, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., Полша е най-големият пазар, със своите 37 млн. души население. Затова тя се оказа предпочитана дестинаци за много мултинационални застрахователи, както глобални, така и регионални. За разлика от други държави от Централна и Източна Европа обаче, Полша отчиташе доста вял ръст на премийните приходи, особено що се отнася до общото застраховане. Наистина, силната конкуренция натисна цените надолу и това неизбежно се отрази на приходите. Според експерти обаче, основна причина за по-ниския от очакваното резултат бе простия факт, че значителна част от поляците така и не показаха особен апетит за застрахователни продукти. Затова и рационализацията на пазара, изразяваща се във вълна от сливания и придобивания започна преди други държави от Централна и Източна Европа.